Jeżeli jesteś zainteresowany naszym programem,
prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz

Uzupełnij także pole miejscowości lub kodu pocztowego –
na tej podstawie przydzielimy do kontaktu odpowiednią osobę z danego regionu.

Dane rejestrowe spółki:

LSI Software S.A.
ul. Przybyszewskiego 176 / 178, 93-120 Łódź
NIP : 725-16-97-775 | REGON: 472048449
Sąd rejestrowy: Łódź – Śródmieście – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł

Masz problem z programem? Zgłoś awarię!
Zajmiemy się tym najszybciej, jak będzie to możliwe.