Przygotowania do zmian prawnych – JPK

Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej z ubiegłego roku od 1go lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa zostaną zobligowane do przekazywania danych podatkowych w formacie XML – Jednolity Plik Kontrolny. Mając na uwadze zmieniające się przepisy prawne oraz wsłuchani w potrzeby klientów, staramy się przygotować przedsiębiorstwa do nowych realiów. Jako producent rozwiązań IT już teraz pomagamy w analizie oraz przygotowaniach do zmian, które w dużych przedsiębiorstwach mogą potrwać nawet kilka miesięcy.

Nadchodzące zmiany w przepisach są wprowadzane na przykładzie innych krajów, dlatego można przypuszczać, że struktura JPK nie jest ostateczna. Struktura pliku i jego schemat będzie rozwijany, dlatego warto zdecydować się na długotrwałą współpracę z jednym dostawcą oprogramowania. To da gwarancję na poprawne aktualizowanie systemów w razie potrzeb i innych modyfikacji JPK wprowadzonych przez ustawodawcę. Z naszego doświadczenia wynika, że samo wygenerowanie JPK nie daje gwarancji poprawności danych. Przedsiębiorcy muszą być czujni i skontrolować merytorycznie przekazywane dane do urzędu skarbowego. Aby tego dokonać, konieczne jest odpowiednie narzędzie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mamy przygotowane rozwiązanie do weryfikacji danych wchodzących w skład wygenerowanego JPK. Pomoże to wyeliminować błędy, a co najważniejsze firma uniknie sankcji, jakie mogą być nałożone za pomyłki w dostarczonym, nieprawidłowym JPK .

Zapraszamy do kontaktu: +48 680 80 00 w. 174 lub przez info@gastro.pl