Szkolenia

Informujemy, że w trosce o swoich Klientów, kontynuujemy cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących obsługi oprogramowania CHART.

Uczestnictwo w szkoleniach umożliwia:

zwiększenie zakresu wiedzy dotyczącej aktualnej wersji oprogramowania

zwiększenie zakresu wiedzy dotyczącej aktualnej wersji oprogramowania

doszkolenie pracowników oraz kadry zarządzającej

doszkolenie pracowników oraz kadry zarządzającej

efektywniejsze wykorzystywanie posiadanego oprogramowania podnosząc komfort pracy

efektywniejsze wykorzystywanie posiadanego oprogramowania podnosząc komfort pracy

przeszkolenie nowych pracowników

przeszkolenie nowych pracowników

wymianę doświadczeń z innymi użytkownikami systemu

wymianę doświadczeń z innymi
użytkownikami systemu

możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami informatycznymi dla branży

możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami informatycznymi
dla branży

zwiększenie zakresu wiedzy dotyczącej aktualnej wersji oprogramowania

zwiększenie zakresu wiedzy dotyczącej aktualnej wersji oprogramowania

doszkolenie pracowników oraz kadry zarządzającej

doszkolenie pracowników oraz kadry zarządzającej

efektywniejsze wykorzystywanie posiadanego oprogramowania podnosząc komfort pracy

efektywniejsze wykorzystywanie posiadanego oprogramowania podnosząc komfort pracy

przeszkolenie nowych pracowników

przeszkolenie nowych pracowników

wymianę doświadczeń z innymi użytkownikami systemu

wymianę doświadczeń z innymi
użytkownikami systemu

możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami informatycznymi dla branży

możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami informatycznymi
dla branży

Harmonogram szkoleń

18.03.2020
godzina 11:00

Księga meldunkowa – omówienie funkcjonalności – webinarium

18.03.2020
godzina 11:00
28.04.2020
godzina 11:00

Cenniki – sposoby rozliczania, cenniki sezonowe, pokoje do pojedynczego wykorzystania – webinarium

28.04.2020
godzina 11:00
12.05.2020
godzina 11:00

Wyżywienie – sposoby planowania i rozliczania, raporty – webinarium

12.05.2020
godzina 11:00
19.05.2020
godzina 11:00

Pakiety pobytowe – webinarium

19.05.2020
godzina 11:00
26.06.2020
godzina 11:00

Raporty i zestawienia – ogólne omówienie możliwości systemu – webinarium

26.06.2020
godzina 11:00

Warunki udziału w szkoleniu:

  1. W szkoleniach bezpłatnie mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy firm, które mają podpisaną z firmą LSI Software aktualną umowę nadzoru autorskiego (dawniej umowę upgrade’ową). Dla pozostałych klientów koszt szkolenia wynosi 600 zł (koszt obejmuje szkolenie maksymalnie 2 osób).
  2. Firma może wysłać na szkolenie maksymalnie 2 osoby.
  3. Szkolenia przeznaczone są wyłącznie dla firm, w których wdrożenie systemu zostało zakończone nie wcześniej niż 2 miesiące przed planowanym terminem szkolenia.
  4. Dwa dni przed szkoleniem zamykana jest lista uczestników i nie ma już możliwości zapisania się.
  5. Firma zgłaszająca chęć uczestnictwa w szkoleniu musi mieć uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec firmy LSI Software.
  6. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
  7. W przypadku chęci uczestnictwa, prosimy o wypełnienie formularza na stronie lub kontakt pod numer 42 680 80 00 w. 269.
  8. Potwierdzenia udziału w szkoleniach będą wysyłane na wskazany adres mailowy.
Czytaj więcej

Nie czekaj i zapisz się już dziś!

Wszystkie pola w tym formularzu są wymagane – te dane są dla nas konieczne do zapisania na odpowiednie szkolenie.
I pamiętaj – Twoje dane są z nami bezpieczne!